Hlavicka_Kotolna.jpg

Vyhľadávanie
Hľadať tovar:
Rozšírené vyhľadávanie
Expresná objednávka
Novinky
Výpredaj
Akciové ceny
Najpredávanejšie produkty
Produktové menu
Stav objednávky
Počet položiek 0
Suma spolu 0,00
DPH 0,00
K úhrade 0,00

Termostatický ventil pre cirkulačné rozvody- „Aquastrom VT"

AquastromVT.jpg Pitná voda predstavuje pre človeka najdôležitejšiu životnú potrebu. Preto je v záujme každého z nás, či už ako súkromnej osoby alebo podnikateľského subjektu, aby mal k dispozícii najkvalitnejšiu hygienicky nezávadnú pitnú vodu. Oventrop ponúka radu slučkových regulačných a cirkulačných ventilov ako aj filtrov určených na dosiahnutie a udržanie hygieny pitnej vody. Armatúry pre oblasť pitnej vody „Aquastromy „ zabezpečujú:
- optimálne prúdenie vody všetkými úsekmi rozvodu
- udržiavanie bezpečnej úrovne teploty v celej potrubnej sieti
- inteligentnú, automatickú termickú dezinfekciu pomocou krátkodobého zvýšenia teploty ( min. 3 minúty ) v každej časti sústavy na viac než 70°C.
Dnes Vám Oventrop predstavuje „Aquastrom VT", ktorý ponúka oproti iným typom okrem nastavenia teploty aj nastavenie zvyškového objemového prietoku, a tým umožňuje vzájomné hydraulické vyváženie slučiek navzájom.

„Aquastrom VT" z bronzu je termostatický a hydraulický regulačný ventil s prednastavením pre zvyškový objemový prietok v cirkulačných rozvodoch pitnej vody. Armatúra má dve základné funkcie:
Termickú reguláciu:
Max rozsah regulácie 50°C - 65°C
Doporučený rozsah regulácie 55°C - 60°C
Presnosť regulácie ± 1°C
Ventil redukuje objemový prietok pre prednastavenú teplotu ( napr. 58 °C ) na minimálnu hodnotu, ktorú je potrebné zistiť podľa pracovné listu DVGW W 551/W553. Termostatický ventil „Aquastrom VT" naviac podporuje termickú dezinfekciu pomocou kontrolovaného vzostupu a redukcie zvyškového objemového prietoku.
Hydraulické vyváženie
Aby bolo dosiahnuté bezpečné hygienické zásobovanie cirkulačnej sústavy pitnou vodou, je nutné zabezpečiť hydraulické vyváženie podľa pracovného listu DVGW W 553. Výsledné minimálne objemové prietoky sú nastaviteľné na armatúre „Aquastrom VT" v každej cirkulačnej stúpačke, bez ohľadu na predtým nastavené regulačné teploty.
Armatúra „Aquastrom VT" má šesť stupňov prednastavených hodnôt. Z výroby je prednastavená na stupeň 6 ( DN 15 kv 0,1 resp. DN 20, kv 0,3 )..Armatúra má uzatvárací gulový kohút s preplachovacím beztlakovým zadným priestorom a teplomer pre kontrolu teploty vody v príslušnej cirkulačnej stúpačke. Naviac je možné pripojenie do riadiaceho centra siete domových rozvodov pomocou čidla odporového teplomeru. Armatúru je možné zablokovať, izolačné obaly ( trieda protipožiarnej ochrany B1) sú súčasťou dodávky.
Pre ilustráciu uvádzame funkčnú schému a okruhy činnosti „Aquastromu VT" v prevádzkovej činnosti a v dezinfekčnej fáze.
Schéma: ( obr.1)
Obr. 2 + 3 „Aquastrom VT" s ručným kolečkom pre nastavenie teploty a zvyškového objemového
prietoku, ukazovateľom teploty a izolaciou.
Obr. 4 schéma slučkového cirkulačného rozvodu teplej pitnej vody s regulačnými armatúrami
„Aquastrom VT" a „Aquastrom C".

 

Generované 0,940889 s.
Session Start: 0,157732 s.